Επικοινωνία

Διεύθυνση

E138 Λευκωσία, Κύπρος

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 22 25 27 2596 504 206
E-mail: sales@technohouses.com
Website: www.technohouses.com