ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH01

Καλυμμένοι χώροι 200 τ.μ., Τιμή €160,200

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH02

Καλυμμένοι χώροι 160 τ.μ., Τιμή €138,400

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH03

Καλυμμένοι χώροι 240 τ.μ., Τιμή €194,600

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH04

Καλυμμένοι χώροι 190 τ.μ., Τιμή €159,900

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH05

Καλυμμένοι χώροι 230 τ.μ., Τιμή €179,100

COMING SOON

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TECHNOHOUSE

Περισσότερες πληροφορίες

22 25 27 25 • 96 504 206