ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH01

Καλυμμένοι χώροι 200 τ.μ.  Τιμή 157,900

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH02

Καλυμμένοι χώροι 160 τ.μ.  Τιμή 131,900

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH03

Καλυμμένοι χώροι 240 τ.μ.

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH04

Καλυμμένοι χώροι 190 τ.μ.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH05

COMING SOON

ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH06

COMING SOON

 ΔΕΣΤΕ ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TECHNOHOUSE

Περισσότερες πληροφορίες

22 25 27 25 – 96 504 206