ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ TECHNOHOUSE

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-01

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-02 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-03

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-04

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-05 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-08

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-09

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-10

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-11

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-12