Πρόνοιες

Οι τιμές για όλα τα τυποποιημένα μοντέλα της Technohouse περιλαμβάνουν:

1. Αρχιτεκτονικά σχέδια, στατικά, ηλεκτρολογική μελέτη και μελέτη ενεργειακής απόδοσης και επίβλεψης.

2. Ενέργειες για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής.

3. Έξοδα εργολαβίας.

4. Κατασκευή πεδιλόπλακας ή άλλης κατάλληλης βάσης ανάλογα με το έδαφος του οικοπέδου κα την στατική μελέτη.

5. Τοποθέτηση κάθετων μεταλλικών κολώνων σύμφωνα με την εγκεκριμμένη στατική μελέτη.

6. Κατασκευή της τοιχοποιίας στο χώρο ανέγερσης. Πάχος εξωτερικής τοιχοποιίας: 20 – 27 εκ. Πάχος εσωτερικής τοιχοποιίας: 12 εκ.

7. Κατασκευή της στέγης, των ταβανιών και του πατώματος πρώτου ορόφου και σκάλας με πλατύσκαλο (για διώροφα), την τοποθέτηση πατωμάτων (κεραμικών ή λάμινεϊτ).

8.  Κάλυψη εξωτερικά με ακριλικό γραφιάτο και εσωτερικά σπατουλαρίσματα και βάψιμο με μπογιές υψηλής ποιότητας και αντοχής.

9. Υδρομονώσεις πολυγιουρεθάνης, ηχομονώσεις τοιχοποιίας, ηχομόνωση πατώματος πρώτου ορόφου (για διώροφα) και όλες τις θερμομονώσεις τοιχοποιίας και στέγης που προβλέπονται από την μελέτη ενεργειακής απόδοσης της υψηλής τάξεως Α εκ κατασκευής.

 

Κάθε σπίτι Technohouse παραδίδεται στον πελάτη έτοιμο προς κατοίκηση και περιλαμβάνει επίσης τα εξής βασικά, αναλόγως κάθε αντίστοιχου αρχιτεκτονικού:

Τριφασική ηλεκτρική εγκατάσταση, υδραυλική εγκατάσταση, είδη υγιεινής και λεκάνη/ες κουζίνας, πελεκανικά λάμινεϊτ (μεσόπορτες, πάγκους και ερμαράκια κουζίνας, ερμάρια υπνοδωματίων και μπάνιου) αλουμίνια και πατούδες (παράθυρα και εξωτερικές πόρτες), πρόνοιες κλιματιστικών, ηλιακό θερμοσίφωνα, πιεστικό και ντεπόζιτο νερού δύο τόνων, δύο βρύσες αυλής και αποχετεύσεις.

 

 

Κατασκευαστικά συμβόλαια

Τα κατασκευαστικά συμβόλαια της Technohouse περιλαμβάνουν αναλυτική κοστολόγηση ώστε να γίνονται εύκολα διαφοροποιήσεις αν χρειαστεί ανάλογα με τις επιλογές του πελάτη. Επίσης, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ πρόνοια για απρόβλεπτα έξοδα. Οι προσφορές της Technohouse τηρούνται απόλυτα και στο ακέραιο στους τομείς που την αφορούν. Έξτρα χρεώσεις γίνονται μόνο για τυχόν έξτρα εργασίες, πέραν των προαναφερθέντων και μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση και συμφωνία με τον πελάτη.

 

Τρόπος πληρωμής

Εκτός από ένα ποσοστό της τάξης του 10% με την υπογραφή του συμβολαίου οι πληρωμές γίνονται σταδιακά με την συμλήρωση των διαφόρων σταδίων κατασκευής. Η κατοικία παραδίδεται στους ιδιοκτήτες με την πλήρη εξώφληση. Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για πρώτη κατοικία ο ΦΠΑ είναι 5%.

 

Εγγυήσεις

Με την παράδοση της κατοικίας παρέχεται συνολική εγγύση ενός έτους για κάθε κατασκευαστικό τομέα (Ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κλπ). Παρέχονται επιπρόσθετα οι εξής μοναδικές εγγυήσεις: Α) Δέκα χρόνια εγγύηση για τον σκελετό, τα ταβάνια και την τοιχοποιία, Β) Πέντε χρόνια εγγύηση για το εξωτερικό ακριλικό γραφιάτο.