Συνήθεις Ερωτήσεις

Στο χώρο αυτό θα βρείτε τις απαντήσεις σε ερωτήματα και απορίες σχετικά με το πρωτοποριακό σύστημα TECHNOHOUSE.

Διευκρίνιση προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Η TECHNOHOUSE κατασκευάζει σπίτια υψηλής ενεργειακής απόδοσης (τάξεως Α εκ κατασκευής). Για σπίτια χαμηλότερης ποιότητας δεν μπορούμε να δώσουμε προσφορά. Αναλυτικές προσφορές γίνονται μόνο για σπίτια που θα κτιστούν μέσα στο τρέχον έτος, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση ή άλλη υποχρέωση εκ μέρους των πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνα 22 25 27 25 – 96 504 206.

 

Έχω ήδη πολεοδομική άδεια. Αν αποφασίσω να σας αναθέσω την κατασκευή του σπιτιού μου θα πρέπει αυτή η διαδικασία να γίνει από την αρχή; Και τί θα μου κοστίσει αυτό;

Για την πεολεοδομική άδεια χρεάζονται μόνο τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Επειδή το σύστημα Technohouse δεν έχει περιορισμούς στην εφαρμογή του δεν θα χρειαστούν ούτε νέα σχέδια, ούτε νέα πολεοδομική άδεια.

 

Έχω προχωρήσει και σε άδεια οικοδομής. Αν αποφασίσω να σας αναθέσω την κατασκευή του σπιτιού μου θα πρέπει η στατική, ηλεκτρολογική και άλλες μελέτες να γίνουν από την αρχή; Και τί θα μου κοστίσει αυτό;

Η ηλεκτρολογική μελέτη, και τυχόν μηχανολογική μελέτη, δεν επηρεάζονται. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί η στατική μελέτη και η μελέτη ενεργειακής απόδοσης έτσι που να προσαρμοστούν στο σύστημα Technohouse. Αυτή η διαδικασία γίνεται από δικούς μας μελετητές.

 

Η ανέγερση του σπιτιού μου θα γίνει από την Technohouse ή κάποιο άλλο συνεργείο;

Η Technohouse κατασκευάζει τα σπίτια με δικό της μόνιμο προσωπικό υπό την επίβλεψη της διεύθυνσης της Technohouse. Αυτό γίνεται για να σωστό έλεγχο τόσο στην ποιότητα της οικοδομής όσο και στο χρόνο αποπεράτωσής της.

 

Τα σπίτια που κατασκευάζετε θέλουν κανονικά άδεια οικοδομής; Αν έχω σχέδια με άδεια οικοδομής για οικία με κλασικά υλικά, μπορεί να ανεγερθεί ακριβώς το ίδιο αλλά με άλλα υλικά;

Ναι. Ακριβώς το ίδιο. Και χρειάζονται όλες τις άδειες. Το τούβλο και το μπετόν είναι κλασικά για την Κύπρο. Στις περισσότερες χώρες δεν συμβαίνει αυτό. Η τεχνολογία στις οικοδομές έχει προχωρήσει πολύ πέραν από αυτό που στην Κύπρο θεωρείται κλασικό και… ακριβοπληρωμένο λόγω πολύ ψηλού ποσοστού των εργατικών στο κόστος. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε κοστίζουν περισσότερο από το τούβλο και το μπετόν αλλά λόγω του γρήγορου χρόνου κατασκευής έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο κόστος εργατικών και χαμηλότερο συνολικό κόστος για πολύ καλύτερη ποιότητα κατασκευής και αντοχής στο χρόνο και τα στοιχεία της φύσης.