Συνήθεις Ερωτήσεις

Στο χώρο αυτό θα βρείτε τις απαντήσεις σε ερωτήματα και απορίες σχετικά με το πρωτοποριακό σύστημα TECHNOHOUSE.

Διευκρίνιση προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Η TECHNOHOUSE κατασκευάζει σπίτια υψηλής ενεργειακής απόδοσης (τάξεως Α εκ κατασκευής). Για σπίτια χαμηλότερης ποιότητας δεν μπορούμε να δώσουμε προσφορά. Αναλυτικές προσφορές γίνονται μόνο για σπίτια που θα κτιστούν μέσα στο τρέχον έτος, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση ή άλλη υποχρέωση εκ μέρους των πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνα 22314494 – 99482547.

 

Έχω ήδη πολεοδομική άδεια. Αν αποφασίσω να σας αναθέσω την κατασκευή του σπιτιού μου θα πρέπει αυτή η δοαδικασία να γίνει από την αρχή; Και τι θα μου κοστίσει αυτό;

Για την πεολεοδομική άδεια χρεάζονται μόνο τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Επειδή το σύστημα TechnoHouse δεν έχει περιορισμούς στην εφαρμογή του δεν θα χρειαστούν ούτε νέα σχέδια. ούτε νέα πολεοδομική άδεια. Στην περίπτωση αυτή (δες Υπολογιστή Κόστους) αφαιρείται κάποιο ποσό αφού δεν θα σας χρεώσουμε αρχιτεκτονικά έξοδα.

 

Έχω προχωρήσει και σε άδεια οικοδομής. Αν αποφασίσω να σας αναθέσω την κατασκευή του σπιτιού μου θα πρέπει η στατική, ηλεκτρολογική και άλλες μελέτες να γίνουν από την αρχή; Και τι θα μου κοστίσει αυτό;

Η ηλεκτρολογική μελέτη, και τυχόν μηχανολογική μελέτη, δεν επηρεάζονται. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί η στατική μελέτη και η μελέτη ενεργειακής απόδοσης έτσι που να προσαρμοστούν στο σύστημα TechnoHouse. Αυτή η διαδικασία γίνεται από δικούς μας μελετητές και παρέχεται δωρεάν στους πελάτες μας.

 

Δεν έχω αυτή τη στιγμή αρχιτεκτονικό σχέδιο; Μπορείτε να αναλάβετe όλη τη διαδικασία σχεδίασης, μελετών και έκδοσης των σχετικών αδειών;

Η TechnoHouse μπορεί να αναλάβει ολόκληρη τη διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής χωρίς έξτρα επιβάρυνση πέραν των σχετικών κυβερνητικών τελών που καταβάλλονται για την έκδοσή τους.

 

Αν αποφασίσω να σας αναθέσω την ανέγερση του σπιτιού μου θα πρέπει να εκδοθεί η άδεια οικοδομής για να ξεκινήσετε την κατασκευή του;

Επειδή με το σύστημα TechnoHouse ο σκελετός του σπιτιού κατασκευάζεται και συναρμολογείται στο εργοσττάσιο μας, συνήθως παρέχεται ο χρόνος ώστε μέχρι την ημέρα που θα τελειώσει η προκατασκευή και θα ξεκινήσει η ανέγερση της κατοικίας να έχει ήδη προχωρήσει και η διαδικασία έκδοσης της άδειας οικοδομής. Κερδίζεται έτσι πολύτιμος χρόνος και για σας και για την TechnoHouse.

 

Ο Υπολογιστής Κόστους της TechnoHouse θα μου δώσει με ακρίβεια το τελικό κόστος ανέγερσης του σπιτιού μου;

Εάν καταχωρήσετε τα σωστά δεδομένα θα έχετε ένα τελικό κόστος με ακρίβεια +/- 5%. Θα σας υποβάλουμε τελική λεπτομερή προσφορά που συνήθως είναι χαμηλότερη του υπολογιστή επειδή το εξιδικευμένο αυτό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από την TechnoHouse έτσι ώστε να έχει ένα περιθώριο ασφάλειας στους υπολογισμούς του για τυχόν αστάθμητους παράγοντες.

 

Η ανέγερση του σπιτιού μου θα γίνει από την TechnoHouse ή κάποιο άλλο συνεργείο;

Η TechnoHouse προκατασκευάζει τα σπίτια στο εργοστάσιο και ακολούθως με δικό της μόνιμο προσωπικό τα ανεγείρει στο οικόπεδο του ιδιοκτήτη υπό την επίβλεψη της διεύθυνσης της TechnoHouse. Αυτό γίνεται για να σωστό έλεγχο τόσο στην ποιότητα της οικοδομής όσο και στο χρόνο αποπεράτωσής της.

 

Τα σπίτια που κατασκευάζετε θέλουν κανονικά άδεια οικοδομής; Αν έχω σχέδια με άδεια οικοδομής για οικία με κλασικά υλικά, μπορεί να ανεγερθεί ακριβώς το ίδιο αλλά με άλλα υλικά;

Ναι. Ακριβώς το ίδιο. Και χρειάζονται όλες τις άδειες. Το τούβλο και το μπετόν είναι κλασικά για την Κύπρο. Στις περισσότερες χώρες δεν συμβαίνει αυτό. Η τεχνολογία στις οικοδομές έχει προχωρήσει πολύ πέραν από αυτό που στην Κύπρο θεωρείται κλασικό και… ακριβοπληρωμένο λόγω πολύ ψηλού ποσοστού των εργατικών στο κόστος. Τα υλικά που χρησσιμοποιούμε κοστίζουν περισσότερο από το τούβλο και το μπετόν αλλά προσφέρουν τη δυνατότητα της προκατασκευής στο εργοστάσιο με αποτέλεσμα λιγότερο κόστος εργατικών και χαμηλότερο συνολικό κόστος για πολύ καλύτερη ποιότητα κατασκευής και αντοχής στο χρόνο και τα στοιχεία της φύσης.