ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2018-01

Καλυμμένοι χώροι 200 τ.μ. Τιμή €144,900

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2018-02

Καλυμμένοι χώροι 235 τ.μ. Τιμή €164,500

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2018-03

Καλυμμένοι χώροι 150 τ.μ. Τιμή €119.900

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2018-04

Καλυμμένοι χώροι 244 τ.μ. Τιμή €175,700

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2018-05

Καλυμμένοι χώροι 230 τ.μ. Τιμή €159,900

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2018-06

Καλυμμένοι χώροι 200 τ.μ. Τιμή €149,900

 ΔΕΣΤΕ ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TECHNOHOUSE

Περισσότερες πληροφορίες στα Τηλ.: 2231449499425547