ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-01 

Καλυμμένοι χώροι 330 τ.μ. Τιμή €194,800

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-02

Καλυμμένοι χώροι 320 τ.μ. Τιμή €191,800

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-03

Καλυμμένοι χώροι 398 τ.μ. Τιμή €208,700

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-04 

Καλυμμένοι χώροι 230 τ.μ. Τιμή €147,480

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-05

Καλυμμένοι χώροι 244 τ.μ. Τιμή €164,700

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-06

Καλυμμένοι χώροι 244 τ.μ. Τιμή €175,700

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-07 

Καλυμμένοι χώροι 230 τ.μ. Τιμή €149,500

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-08

Καλυμμένοι χώροι 352 τ.μ. Τιμή €157,800

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-09

Καλυμμένοι χώροι 215 τ.μ. Τιμή €149,600

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-10 

Καλυμμένοι χώροι 212 τ.μ. Τιμή €137,800

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-11

Καλυμμένοι χώροι 288 τ.μ. Τιμή €187,800

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TH-2017-12

Καλυμμένοι χώροι 200 τ.μ. Τιμή €134,700

 ΔΕΣΤΕ ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TECHNOHOUSE

Περισσότερες πληροφορίες στα Τηλ.: 99482547 και 22314494