ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | TH01

Καλυμμένοι χώροι 200 τ.μ.

Τιμή 160,200

Περισσότερες πληροφορίες

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | TH02

Καλυμμένοι χώροι 160 τ.μ. 

Τιμή 138,400

Περισσότερες πληροφορίες

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | TH03

Καλυμμένοι χώροι 240 τ.μ.

Τιμή 194,600

Περισσότερες πληροφορίες

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | TH04

Καλυμμένοι χώροι 190 τ.μ.

Τιμή 159,900

Περισσότερες πληροφορίες

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | TH05

Καλυμμένοι χώροι 230 τ.μ.

Τιμή 179,100

Περισσότερες πληροφορίες

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | TH06

COMING SOON

 ΔΕΣΤΕ ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ TECHNOHOUSE

Περισσότερες πληροφορίες

22 25 27 25 – 96 504 206